Rīgā 22°C
Sekojiet ziņām
pirmdiena 24. jūnijs
Vārda dienas Jānis

Salvis Freimanis atspēko raidījumā "Nekā personīga" izskanējušās apsūdzības

 • AutoEuro | Foto: mxgp.com
 • |
 • Publicēts 2015. gada 10. februārī
 • 2 komentāri

Atklāta vēstule, atsaucoties uz 2015. gada 8. februārī TV3 raidījumā "Nekā personīga" izskanējušo sižetu par motocentru "Zelta Zirgs".

Pēc 2015. gada 8. februārī TV3 raidījumā "Nekā personīga" izskanējušā sižeta par motocentru "Zelta Zirgs", kurā Salvis Freimanis tika apsūdzēts mēģinājumos izkrāpt valsts naudu, sazinājos ar TV raidījuma "Nekā personīga" redakciju, lai piedāvātu krāpšanā apsūdzētā puses argumentus un faktus, kuri atspēko minētās apsūdzības. Man tika solīts, ka dienas laikā ar mani sazināsies kāds no sižeta veidotājiem. Diemžēl tas nenotika, arī atkārtoti mēģinot kontaktēties ar raidījuma veidotājiem. Līdz ar to, mums ir pamats uzskatīt, ka notiek apzināta izvairīšanās no kādam nevēlama viedokļa uzklausīšanas. Šis fakts, vēl jo vairāk, rosina domāt, ka šis sižets raidījumā "Nekā persnīga" ir ticis veidots pēc pasūtījuma un kādas personas interesēs.

Tādēļ ir tapusi šī atklātā vēstule masu medijiem, lai darītu zināmus faktus, kuri tika ignorēti veidojot sižetu. Līdz ar to no žurnālistu puses netika veikta objektīva žurnālistu vadīta izmeklēšana un faktu analīze.

1. Salvis Freimanis ir bijis Baltijas Kausa Fonda (BKF) direktors jau vairāk kā 20 gadus un pateicoties viņa darbībai Latvijā ir notikuši daudzi starpatutiska mēroga motokrosa pasākumi, tādejādi vairojot Latvijas publicitāti Eiropas un pasaules mērogā. Salvja Freimaņa vadībā motocentrs "Zelta Zirgs" ir ieguvis nacionālās sporta bāzes statusu. Pirms gada Salvim tika diagnosticta fatāla saslimšana – amiotofā lateralā skleroze. Apzinoties slimības nopietno prognozi Salvja mērķis bija novest līdz galam Nāciju motokrosa projektu, jo pretējā gadījumā tiktu zaudēta Latvijas valsts iemaksātā licences maksa un arī prestižs starptautiskājā motokrosa apritē. Jau būdams ļoti slims, viņš šo projektu novadīja līdz galam, apzinoties, ka tās ir pēdējās motosporta sacensības, kuras viņš organizē. Viņa veselības stāvoklis pēc Nāciju krosa sacensībām strauji pasliktinājās un bija skaidrs, ka turpāk viņš vairs nevarēs vadīt BKF un pildīt saistības kreditoru priekšā. Pārrunājot situāciju ar galveno kreditoru, kuram bija ieķīlāta "Zelta Zirgs" trase, puses nonāca pie viedokļa, ka vienīgais variants kā saglabāt šo projektu ir piesaistīt cilvēku, kas būtu gatavs ieguldīt līdzekļus un pārņemt motocentru "Zelta Zirgs".

2. Gatavību ieguldīt līdzekļus un pārņemt MX Latvijas GP projektu un trasi izrādīja Kristers Serģis. Decembra sākumā tika uzsāktas juridiskā procedūras trases pārņemšanai. 

3. Mums ir pamats uzskatīt, ka šī raidījuma iniciators ir Jānis Kempelis,  kura mērķis ir sabotēt MX Latvija GP projektu un motocentra pārņemšanu. Kustību traucējumu dēļ novembra sākumā Salvim Freimanim tika piesķirta I invaliditātes grupa. Ņemot vērā to, ka viņš nespēj noturēt telefona klausuli, telefona sarunas ar Salvi notiek skaļruņa režīmā, tādēļ es biju lieciniece Salvja sarunai, kura norisinājās ar Jāni Kempeli janvāra beigās. Jānis Kempelis izteica vēlmi pārņemt motocentru "Zelta Zirgs" un vēlējās, lai Salvis ietekmē kreditorus veicinot mainīt lēmumu attiecībā uz motocentra nodošanu Kristeram Serģim. Pēc Salvja atteikuma, Jānis Kempelis izteica draudus un solīja "sagraut" šo projektu.

4. Raidījuma veidošanai par pamatu tika ņemta nelegāli iegūta BKF sarakste, un spriežot pēc izskanējušā sižeta, raidījuma veidotājus pat neinteresēja, vai šie materiāli, neatkarīgi no satura, ir iegūti legālā ceļā. Pieeja BKF e-pastam ir tikai trīs cilvēkiem, no kuriem viens ir Salvis Freimanis. Pārējie divi cilvēki, kuriem bija pieeja BKF e-pastam kategoriski noliedz savu sasitību ar šo e-pasta izdruku nodošanu trešajai personai. Vēlos vērst Jūsu uzmanību, ka Latvijā hakerisms ir krimināli sodāma darbība. Tādejādi sižeta veidotāji, nenorādot kādā ceļā Jāņa Kempeļa advokāts Alvis Marga ir ieguvis šīs sarakstes izdrukas, faktiski atbalsta krimināli sodāmu darbību.

5. Minētā sarakste tika atspoguļota tendenciozi, ārpus kopējā diskusijas konteksta, un interpretēta atbilstoši raidījuma veidotāju mērķim - publiski apsūdzēt Salvi Freimani noziedzīgā nodarījumā, kuru viņš nav veicis. Ņemot vērā to, ka Salvis Freimanis veselības stāvokļa dēļ ir pārtraucis savu darbību MX Latvijas GP projektā, sacensību rīkošanas licences īpašniekam "Youthstreem" bija nepieciešamas garantijas, ka nākamais MX Latvijas GP organizators un projekta pārņēmējs uzņemsies BKF parādsaistības "Youthstreem" priekšā. Publiskotā sarakste bija fragments no diskusijas par to kādā kārtībā nākamais sacensību organizators un trases īpašnieks pakāpeniski veiks šo BKF parādsaistību dzēšanu noteiktā laika termiņā. Publicētā sarakste ir no konteksta izrauts diskusijas fragments, kurā nav minēts, ka BKF parāda segšanai plānots izmantot valsts naudu, tādejādi palielinot licencei paredzētās valsts dotācijas apmēru. Šajā gadījumā tika plānots, ka  valsts dotācija sedz licences maksu, kāda tā bija MX GP līgumā starp BKF un "Youthstreem" laika periodam no 2015 - 2017. gadam, bet parāda daļa sedz organizators. Iespēja pievienot BKF parādu pie licences maksas, tādejādi pakāpeniskai dzēšot BKF parādsaistības "Youthstreem" priekšā, tika apspriesta, taču turpmāko sarunu laikā noriadīta, jo nesniedza "Youthstreem" pietiekamas garantijas, ka parāds tiks dzēsts arī gadījumā, ja saistību pārņēmējs pēc kāda laika atsakās no turpmākas sacensību rīkošanas. Tādēļ tika pieņemts lēmums nesaistīt BKF parāda atmaksas kārtību ar MX Latvija GP rīkošanas licences maksājumiem. Turklāt, ir būtiski ņemt vērā faktu, ka sarakste starp Salvi Freimani un Džuzepi Luongo norisinājās angļu valodā. Salvis nepārvalda angļu valodu un korespondenci angļu valodā no Salvja diktētā teksta latviešu valodā nodrošināja sekretāre. Minētā sarakste ir fragments no konfidenciālas sarakstes, nevis juridiski apstiprināts tulkojums. Tādejādi šo sarksti nevar uzskatīt par gramatiski precīcu Salvja iesniegtā teksta tulkojumu. Vai sižeta veidotājiem neradās jautājums, kāds ir pamatojums tam, ka fatāli slims cilvēks, kurš lieliski apzinās savu stāvokli un slimības prognozi un, turklāt, vairs nav nekādā veidā iesaistīts minētajā projektā, kaļ "desmitgades" plānus kā "izkrāpt" valsts naudu vairāku gadu garumā? Šajā apgalvojumā nav nekāda racionālā kodola, taču sižeta veidotāji apzināti ignorēja šo kliedzošo dīvainību. Tāpat, interesi izraisa apstāklis, ka "atmaskojot" šo "līdzekļu izkrāpšanas shēmu" netika minēts fakts, ka līgums starp mototrases pārņēmēju un "Youthstreem" no Džuzepes Luongo puses tika parakstīts jau š.g. janvāra vidū. Kristers Serģis formāli līgumu būtu tiesīgs parakstīt tikai tad, kad tiktu pabeigts trases pārņemšanas process, kā arī bija plānots. Būtiskākais fakts, kas tika apzināti sižetā noklusēts ir tas, ka šajā līgumā minētā licences maksa ir identiska tai kāda tā bijusi jau minētajā Naciju motokrosa Ķegumā š.g. septembrī noslēgtajā līgumā starp BKF un "Youthstreem", atbilstoši LR MK apstiprinātajai MX Latvijas GP licences maksai par 2015., 2016. un 2017. gadu. Izskatās, ka šī fakta pieminēšana neietilpa sižeta veidotāju koncepcijā, jo padarītu "sazvērestības" atmaskošanu par pilnīgi bezjēdzīgu, ņemot vērā to, ka minētais līgums atspēko  izvirzītās apsūdzības.

6. Žurnālisti nav rīkojušies godprātīgi arī publiskojot vienas trases pārņemšanā ieintersētās personas vārdu, tajā pašā laikā, neminot otra intersenta vārdu, pēc kura iniciatīvas tapa šis sižets. Šis fakts norāda uz klaji tendenciozu pieeju un tādejādi žurnālisti ir pārkāpuši žurnālistikas ētikas pamatprincipus, radot pamatotas aizdomas par tiešu ieinteresētību un pēc pasūtījuma veidotu sižetu.

7. Šorīt ar mums telefoniski sazinājās "Youthstreem" prezidents Džuzepe Luongo, jo rezonanse par sižetu ir izskanējus ne tikai Eiropā, bet arī ASV. Viņš raidījumā izskanējušo informāciju uztvēra kā neslavas celšanu savam uzņēmumam un sev personīgi. Viņš izteica sašutumu par to, ka Latvijā tik vienkārši var publiskot un izmantot medijos nelegāli iegūtus materiālus, un veidot pasūtījuma sižetus, kas balstīti uz nepārbaudītu informāciju.  Ņemot vērā radušos situāciju, Džuzepe Luongo izteica gatavību iesaistīt savus juristus, lai celtu pretenziju par neslavas celšanu savam uzņēmumam un viņam personīgi.

8. Ņemot vērā visus uzskaitītos faktus un TV raidījuma "Nekā personīga" žurnālistu nevēlēšanos un uzkrītošu izvairīšanos objektīvi izvērtēt un atspoguļot visu pieejamo informāciju, pēc konsultācijas ar juristiem mēs apsveram vēršanos tiesā pret masu mediju TV3 un raidījumu "Nekā personīga" par personas goda un cieņas aizskaršanu un melīgas informācijas izplatīšanu publiskajā telpā.

Ar cieņu,
Dina Apele Freimane un Salvis Freimanis

2 komentāri

 • Maija pirms 3 gadiem

  Nekā personīga pēc šitā nožēlojamā gājiena vairs neskatos, lielajiem tie klāt netiek, tad sagrābsta kkādu apšaubāmu informāciju un aplej cilvēku ar mēsliem. Nopietni slimu cilvēku, kurš ar savu entuziasmu un harizmu ir nesis LV vārdu pasaulē, lielā mērā viņš savu veselību sabeidza ņemoties pa to trasi.

 • Rolands pirms 4 gadiem

  ''Tādēļ ir tapusi šī atklātā vēstule masu medijiem, lai darītu zināmus faktus, kuri tika ignorēti veidojot sižetu. Līdz ar to no žurnālistu puses netika veikta objektīva žurnālistu vadīta izmeklēšana un faktu analīze.''
  Kautkā nemana vispār kopumā šo ''objektīvu žurnālistu vadītu izmeklēšanu un faktu analīzi.'' Latvijas mēdijos. Izmeklēt faktus Latvijas mēdijiem vairs nav vajadzīgs, galvenais ir skaļāk izteikt savu viedokli, kurš liekas 99% gadījumu ir 3rd party apmaksāts.

Vārds

Komentārs